תקנון בית החינוך

"מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך" (עדויות ה,ז)

 

בית החינוך הנו מרכז חינוכי, תרבותי ולימודי אשר במרכז הווייתו עומדים היחסים שבין אדם לחברו המושתתים על קביעת מערכת זכויות וחובות החלים על כל תלמידי בית-החינוך.

מערכת כללים זו נקבעה על מנת שנוכל להוציא אל הפועל את התוכניות החינוכיות של בית החינוך ולשמור על אוירה נעימה.

נוכחות בבית הספר ובכתות

-         יש להגיע לבית החינוך עד השעה 8.00

-         בהישמע הצלצול נכנסים לכתה וממתינים למורה במקום.

-         ההפסקה נועדה למשחקים, שתייה ושירותים. בזמן השיעור כל התלמידים נשארים בכתה ואינם יוצאים לכל פעילות ללא רשות המורה.

-         יציאה משטח ביה"ס לפני השעה 12.50 מותנית בליווי הורים.

כבוד האדם

-         נכבד איש את רעהו ונמנע מאלימות מילולית ופיזית. ננהג בסבלנות ובסובלנות אחד כלפי השני.

-          נשתמש בדרכי נועם לפתרון בעיות, נמנע בכל מקרה מהתנהגות אלימה.

הופעה ותלבושת

-         יש להגיע בתלבושת אחידה לבית החינוך

-         בנים – חבישת כפה ולבישת ציצית לאורך כל היום.

-         בנות – בחצאית בלבד                                                       

-         הקפד/י על תספורת הולמת (חל איסור על צביעת שיער)

-         אין להגיע לבית החינוך בכפכפים


רכוש

– רכוש בית החינוך הוא גם שלך להנאתך, שמור עליו.

-         נשמור על רכוש התלמידים ובית החינוך.                            

-         נשמור על ניקיון הכתות, המסדרונות והשירותים.

-         נכבד עבודות שנעשו ע"י תלמידי בית החינוך ולא נזיק להם.

-         פלאפונים כבויים בתוך הילקוט. (אין להשתמש בפלאפון במהלך יום הלימודים).

חדר מחשבים/מדעים

-         העבודה בחדר המחשבים/מדעים רק בנוכחות מורה.

-         השימוש במדפסת ובסורק רק באישור המורה.

-         אין להכניס מזון ומשקה.

ספריה

-         זכותך להחליף ספרים בספריה עלפי זמנים קבועים.

-         עבודה בספריה תהיה רק בנוכחות מורה או בת שרות לאומי.

-         הקפד/י על הסדר והשקט בזמן הלמידה

-         אין להוציא ספרים ללא רשות.

-         אין להכניס מזון ומשקה.

הסעות                                                                                     

-         הירידה להסעה בליווי מורה או בת שרות בלבד.

-         בזמן הנסיעה יש לשבת בשקט על הכסא. אין להוציא ראש וידיים מבעד לחלון.

 

תגובות על הפרת כללי ההתנהגות והמשמעת

 

1.       בכל מקרה של הפרת אי אילו מהכללים המפורטים בתקנון ינקטו צעדים מידיים בהתאם לחומרת המעשה עלפי שיקול דעת של המחנכת וההנהלה וכפוף להנחיית חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך.

2.       דרכי התגובה כוללים: אזהרה בע"פ ובכתב, הערת התנהגות בתיק האישי, מניעת הנאה, הזמנת הורים לשיחה, חיוב בעלויות נזק שנגרם, הרחקה משיעור, השעיה לתקופה מסוימת.

3.       תלמיד שלא יקיים את חובותיו לא יזכה בזכויותיו.