דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בי"ס אוסישקין

:

רוטשילד 8 כ"ס , טלפון : 09-7653501 פקס : 09-7677651
בית
 

 יריד האהבה לסביבה

 

 

 צמחים

 
ביום שישי 29.5 תיערך מכירת צמחים כחלק משבוע האהבה לסביבה.
מכירת הצמחים תכלול את הצמחים:
  1. עונתיים כגון: וינקה, פיטוניה, בשמת - 3 ש"ח.
  2. רב שנתיים: גרניום רגיל, נשפך, ירושלמי ועוד סוגים רבים  - 8 ש"ח
  3. גרניום צרפתי 15 ש"ח
  4. צמחי תבלין מסוגים שונים: נענע, אורגאנו, בזיליקום, לוונדר ועוד - 8 ש"ח.
הצמחים נמכרים במכירה בכתות ותהיה כמות קטנה במכירה חופשית.
עיקר הרכישה היא בכיתות באמצעות שליחת רשימה וכסף עם התלמיד.
מחירי הצמחים זולים ונמוכים משמעותית מהמחיר במשתלות.
 
 
 
 
 

 חודש אהבה לסביבה

 

 

 חידון חודש אהבה לסביבה

 
חידון חודש אהבה לסביבה
.
לפניכם תפזורת, בה מסתתרים 22 "מינים אדומים" =  צמחים בסכנת הכחדה.  כל שמות הצמחים עם 2 מילים!!
עליכם להדפיס את התפזורת, למלא אותה, לכתוב שם וכיתה, ולשלשל לתיבת החידון המוצבת במבואת בנין ביאליק.
הפרסים יינתנו בסוף חודש אהבה לסביבה.
תוכלו להיעזר ברמזים למטה, וברשימות שנמצאות באתרים כמו : רת"ם, צמח השדה, ועוד.
א
ד
מ
ו
נ
י
ת
ה
ח
ו
ר
ש
פ
ו
צ
ט
א
ר
ק
מ
י
ל
י
ח
ר
י
ע
כ
ל
ג
ד
ש
ת
צ
ל
מ
נ
ה
ב
ו
ר
ס
ל
ז
ק
פ
ת
ל
מ
צ
ח
מ
ו
י
פ
נ
ט
ע
ה
ר
י
א
ה
כ
י
ב
ר
ש
ו
ש
נ
צ
ח
ו
ר
ג
ס
נ
ק
י
ס
ד
ס
ד
ס
ז
ש
ק
נ
ר
א
ט
ט
ו
ו
פ
ש
י
ד
נ
ה
ד
ו
ר
ס
ג
כ
ע
י
י
ח
ל
ז
ס
ת
ב
ה
מ
נ
ג
א
מ
ר
צ
ת
מ
ת
ש
ת
ז
ד
ס
ק
ג
מ
ב
ר
פ
כ
ה
ר
ה
י
א
ו
ע
צ
נ
ז
ט
ד
י
מ
ו
י
ח
צ
א
ל
ר
ג
ת
ת
פ
ו
ת
צ
ו
ע
מ
נ
ו
ה
ב
ס
ז
ל
ה
ח
ו
מ
י
ע
כ
י
ג
ד
ש
י
פ
ו
ט
מ
א
ר
ק
ז
כ
ס
ת
נ
צ
ר
ת
י
ב
ה
נ
ר
י
ב
ס
ה
מ
ד
ב
ר
ח
מ
מ
צ
ת
ש
ו
ד
ג
כ
ע
ה
נ
י
ח
ל
ק
צ
ר
א
ו
ט
י
ו
פ
ש
ר
ק
פ
ת
י
ו
ו
נ
י
ת
ז
ד
ר
ס
ל
ק
ת
פ
ת
ל
מ
צ
ח
מ
ו
י
פ
נ
ט
ע
ה
א
כ
י
ה
ב
ר
ג
ס
ק
ו
ד
ז
ש
פ
ט
ר
א
ר
ק
ל
ח
י
ע
כ
ג
ד
ש
ת
צ
ס
ח
ל
ב
ב
י
צ
ו
ת
מ
נ
ה
ב
ס
ז
ק
ג
ב
ר
כ
צ
ה
א
ע
נ
ט
ה
י
מ
ו
ח
צ
ל
ת
פ
ז
ס
פ
ר
ג
ה
ע
ר
ב
י
ת
ו
ב
ל
ו
ט
ו
ס
ק
ר
ח
ה
נ
מ
צ
ו
ת
ש
ד
ג
כ
ב
ע
י
ח
ל
ק
ר
א
ט
ו
פ
ד
ו
ל
ב
מ
ז
ר
ח
י
מ
כ
ר
כ
ו
מ
ד
מ
ש
ק
נ
 
 
1.איריס  __ __ __ __ __ __                                                      17.צ __ ף   __ ו __ __ י
2.איריס __ __ __ __                                                                 18.__ ק __ __      י ו ו __ י __
3.איריס __ __ __ __ __                                                                        19.ר י ב ס    ה __ __ __ __
4.א ד __ __ __ __ ת      ה __ ו __ __                                        20.__ ו __ ן      צ ח ו ר
5.ד __ __ __    מ ז ר ח י                                                                        21.__ __  __ __ ו ס       צ ה ו ב
6.__ ו__    מ צ ר י                                                                     22.פ __ __ ה     __ ר ב __ __
7.ה __ __     מ צ ו י
8.ח __ מ __ __ י __     __ __ י __ ה
9.כ __ __ __ __     ד מ ש ק
10.מ __ ו __ י __ ה     __  ו __ י __ ת
11.מ י __ ה    ס __ __ י __                                            בהצלחה!!
12.__ ו __ ו __      ק ר ח
13.נ __ __ __   צ ה ו ב                                                                         שם התלמיד:_______________
14.__ י __ __ א __       כ ח ו ל ה                                                            כיתה: ___________
15.נ __ ק __ __     __ __ ו ו __
16.__ ח ל __      ב י __ __ __
 

 אייר- סיוון תשע"ה מאי 2015

 
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
   
 
 
 
 
1 י"ב אייר
2 י"ג אייר
3 י"ד אייר
ישיבות פדגוגיות ג'
תקשוב
4 ט"ו אייר
הדרכה מתמטיקה  ג'-ו'
סל שילוב
5 ט"ז אייר
חוויה בצלילים ג'
 
פעילות ירוקה בגנים ה'
פדגוגיות ה'3,ה'4,ד'2
6 י"ז אייר
חוויה בצלילים ד'
7 י"ח אייר
 
8 י"ט אייר
איסוף בקבוקי זכוכית
9 כ' אייר
10 כ"א אייר
פדגוגיות ו'
 
מבחן חלוץ ו'2
 
שבוע אהבה לסביבה
11 כ"ב אייר
טיול ו' עתלית וכרמל
יא סלאם צוות וסיכום תלמידים
הפסקה פעילה ד'2
ביקור ילדי הגנים
סל שילוב
12 כ"ג אייר
הצגה ה'-המלך מתי"א
מצמיחים-סיכום צוות
סל שילוב
ביקור ילדי הגנים
13 כ"ד אייר
יום הורים
14 כ"ה אייר
יריד חקר
הרצאה ה'-תזונה
הערכת גדילה –ו'1,ו'2
15 כ"ו אייר
יריד חקר
16 כ"ז אייר
 
17 כ"ח אייר
טקס י-ם
תקשוב
18 כ"ט אייר
יא סלאם-סיכום חד לאומי-צוות
הפסקה פעילה –ה'
19 א' סיון
מבחן מיפוי שפה ג',ד',ו'
20 ב' סיון
מבחן מיפוי שפה ג',ד',ו'
21 ג' סיון
הצגה ו'-"הבטחה"
מיצ"ב פנימי שפה  ה'
22 ד' סיון
טקס שבועות-ב'
 
"ואהבת"-מפגש תלמידים
23 ה' סיון
 
24 ו' סיון
חופשת שבועות
 
25 ז' סיון
חופשת שבועות
26 ח' סיון
מיצב פנימי שפה ב'
27 ט' סיון
שעורי שחייה ד'1,ה'1
הצגה ב'-הדייג ודג הזהב
הערכת גדילה ו'3
28 י' סיון
שעורי שחייה ד'1,ה'1
הדרכה במתמטיקה ג'-ו'
הערכת גדילה ו'4
חירום- למידה מרחוק
29 י"א סיון
איסוף בקבוקי זכוכית
30 י"ב סיון
 
31 י"ג סיון
שבוע שפה
הצגה ה' יא סלאם-חסן החכם
שיעורי שחייה ד'1,ה'1
"אל תשאל מה חברי הקבוצה שלך יכולים לעשות למענך,
שאל מה אתה יכול לעשות למען חברי הקבוצה" .(מג'יק ג'ונסון)
 

 הודעות בית הספר

 
השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
  
  
גוף
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "הודעות בית הספר".
 

 הודעות עירוניות

 
כותרת נוצר על-ידי עודכן לאחרונה
סיוע פרטני וקבוצתי לתלמידים ליקויי למידה – דפי מידע להורים עדי דרי 15:14:26 22/12/2014
 

 לוח אירועים וחופשות

 
 
 
 

 ספרי לימוד וציוד לשנה הבאה

 
 

 שלום כיתה א' - תשע"ו

 
 

 חינוך חברתי

 


 

 "חושבים ירוק"

 
 

 בית ספר מנגן

 

 

 האחר הוא אני

 

 

 אתרי התוכן של ביה"ס

 
​