דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

יצחק שדה

:

מתמטיקה

יצחק שדה מתמטיקה
הגדוד העיברי 3 כ"ס , טלפון: 09-7654476 פקס: 09-7671425

רשימת נושאי הלימוד במתמטיקה שנה"ל תשע"א

כיתה א

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

המספרים הטבעיים בתחום ה-100:

הכרת המספרים 1-20 (קריאה וכתיבה)

הכרת המספר 0

מנייה עד 50 וספירה עד 100

סדרות – קפיצה בדילוגים של 2, 5, 10

סימני שוויון ואי שוויון

ישר המספרים

הכרת המספרים עד 100 (קריאה וכתיבה)

מספרים זוגיים ואי זוגיים

גימטרייה – הכרת ערכי האותיות א-י

פעולות החשבון:

חיבור עד 10 בעל-פה

חיסור עד 10 בעל-פה

חיבור בעשרת השנייה

חיסור בעשרת השנייה

חיבור בעשרות שלמות

חיסור בעשרות שלמות

שימוש בחוקי הפעולות (חילוף וקיבוץ)

שאלות מילוליות חד שלביות בחיבור ובחיסור

שאלות מילוליות של מיצוי אפשרויות

כפל עד 20

חילוק עד 20

הכרת השבר חצי

 גיאומטריה ומדידות

כיתה א'

רשימת הנושאים

מדידות אורך

מדידת היקפים

מדידות זמן

הכרת מצולעים – שיום

מרובעים – מלבן, ריבוע, מקבילית ומעוין

סימטריה -הזזה / שיקוף

 כיתה ב'

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

המספרים הטבעיים בתחום ה-1000:

הכרת המספרים עד 1000 (קריאה וכתיבה)

מנייה וספירה ביחידות, עשרות ומאות שלמות

ערך המקום במבנה המספר

משמעות הוספת עשרות ומאות שלמות

מספרים זוגיים ואי זוגיים

פעילויות נוספות – חקר לוחות מספרים

גימטרייה - הכרת ערכי האותיות א-ל

פעולות החשבון בתחום ה-100:

חיבור במאוזן

חיסור במאוזן

חיבור במאונך

חיסור במאונך

תכונות ה-0 בחיבור ובחיסור

חיבור בע"פ במספר תלת ספרתי

חיבור וחיסור כפעולות הפוכות

משוואות חיבור וחיסור בתחום הנלמד

שאלות מילוליות בחיבור וחיסור

שאלות השוואה והוספה בחיבור וחיסור

כפל עד 6X6

כפל עד 6X6 (עם הרחבה ל 10X10)

חילוק עד 6X6

חילוק עד 6X6 (עם הרחבה ל 10X10)

תכונות ה-0 וה-1 בכפל וחילוק

כפל וחילוק כפעולות הפוכות

משוואות כפל וחילוק בתחום הנלמד

שאלות מילוליות בכפל וחילוק

שימוש בחוקי פעולות (חילוף וקיבוץ)

סדר פעולות חשבון – שימוש בסוגריים

סימני התחלקות ב-2, 5, 10

ישר המספרים (כולל מספרים שליליים)

הכרת השברים חצי ורבע

 גיאומטריה ומדידות

מדידות אורך

מדידות שטח

חישוב שטח/היקף

מדידות משקל

מדידות זמן

גופים – הכרה ושיום

שיקוף / הזזה

חקר נתונים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

דיאגרמת עמודות

 כיתה ג'

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

המספרים הטבעיים בתחום הרבבה:

הכרת המספרים עד 10000 (קריאה וכתיבה)

המבנה העשרוני

ערך המקום במבנה המספר

הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100

ישר המספרים (כולל מספרים שליליים)

גימטרייה - הכרת ערכי האותיות א-ת

פעולות החשבון בתחום הרבבה:

חיבור במאונך

חיסור במאונך

כפל עד 10X10

חילוק עד 10X10

משוואות כפל וחילוק בתחום הנלמד

תכונות ה-0 וה-1 בכפל ובחילוק

כפל בעשרות ובמאות שלמות (בע"פ ובכתב)

כפל בעשרות ובמאות שלמות

שימוש בחוקי פעולות (חילוף, קיבוץ ופילוג)

עיגול ואומדן מספרים

סימני התחלקות ב-2, 5, 10

כפל במאונך במספרים חד ספרתיים

חילוק בתחום ה-100 עם שארית

סדר פעולות ושימוש בסוגריים

שאלות מילוליות חד שלביות

שאלות מילוליות דו שלביות

שאלות השוואה כיפליות

הכרת שברים יסודיים

השבר כחלק מכמות

גיאומטריה ומדידות

הכרת תכונות מאונכות ומקבילות

מושג הזווית ומיון על-פי סוגים

משולשים – מיון על-פי צלעות וזוויות

מרובעים – ריבוע, מלבן, מקבילית, מעוין, טרפז ודלתון

מדידות אורך (שימוש בסרגל)

מדידות משקל

מדידות נפח גופים ואומדן נפחים

מדידות זמן

סימטריה סיבובית

 חקר נתונים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

דיאגרמת עמודות

 כיתה ד'

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

המספרים הטבעיים בתחום הרבבה:

עקרונות המבנה העשרוני

גימטריה

ישר המספרים (ומספרים מכוונים)

חיבור ללא הגבלת גודל המספר

חיסור ללא הגבלת גודל המספר

כפל במאונך בגורם דו ספרתי

כפל בעל-פה בעשרות ובמאות שלמות

חילוק ארוך (מחלק חד ספרתי או בעשרת שלמות)

סדר פעולות ושימוש בסוגריים

תכונות ה-0 וה-1

מספרים ראשוניים ופריקים

סימני התחלקות ב- 3, 6, 9

חזקות

אומדן  ותובנה מספרית

אומדן

בעיות מילוליות רב שלביות

בעיות מילוליות כוללות ( אינטגרטיביות)

שברים פשוטים

הכרת השבר הפשוט

שמות שונים לשבר

ייצוג מספרים שונים בצורה של שבר

השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות

חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים

חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים קרובים

חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים שווים

חיבור וחיסור מספרים מעורבים בעלי מכנים קרובים

כפל שלם בשבר

שאלות מילוליות בשברים

 
חקר נתונים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

דיאגראמת מוטות ועמודות כפולה

ניתוח והשוואת סיכויים

 

 

גיאומטריה ומדידות

מצולעים – מושגים ואלכסונים

ריבוע ומלבן

תכונות של צלעות וזוויות במשולש

תיבות – הכרת מושגים, פריסה ואלכסונים

סימטריה שיקופית וסיבובית

מדידת שטח והיקף של מלבן

מדידת נפח ושטח פנים

הקשר בין משקל ונפח

לוח שנה וחישובי זמן

 

 

 

 

 

 

כיתה ה'

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

פעולות חשבון במספרים טבעיים:

חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה

חילוק במספר דו-ספרתי

אומדן תוצאות וכמויות תחושה למס' גדולים

שאלות רב שלביות

שאלות אינטגרטיביות

שברים פשוטים:

משמעויות השבר הפשוט

צמצום והרחבה

חיבור שברים ומספרים מעורבים

חיסור שברים ומספרים מעורבים

השוואת שברים

שאלות חיבור וחיסור שברים

שברים עשרוניים:

משמעות השבר העשרוני

מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט

חיבור שברים עשרוניים במאוזן ובמאונך

חיסור שברים עשרוניים במאוזן ובמאונך

השוואת שברים עשרוניים

אומדן פעולות בשברים עשרוניים

מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני סופי

אחוזים:

משמעות האחוז

 גיאומטריה ומדידות

כיתה ה'

רשימת הנושאים

מצולעים – מושגים עיקריים

מרובעים – תכונות וקשרי הכלה

ריצוף במצולעים משוכללים

גבהים – במשולש, במקבילית

גבהים – בטרפז

מדידות שטח – מצולעים

 חקר נתונים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות

דיאגרמת עמודות ,כולל דיאגרמת

עמודות כפולה

חישוב ממוצע

תכונות הממוצע

 כיתה ו'

מספרים ופעולות

רשימת הנושאים

שברים פשוטים ושברים עשרוניים:

שבר כמנת חילוק

כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

כפל שבר בשבר כולל מספרים מעורבים

חלק של כמות – מציאת ערך החלק והכמות החלקית

חילוק שלם בשבר ובמספר מעורב

חילוק שבר בשבר כולל מספרים מעורבים

שברים על ישר המספרים

כפל וחילוק שברים עשרוניים ב- 10, 100, 1000 וכו'

כפל שברים עשרוניים

חילוק שברים עשרוניים

שבר עשרוני מחזורי

שאלות דו ורב שלביות בשברים

אחוזים:

הכרה משמעות

חישוב ערך האחוז וחישוב האחוז

יחס:

הגדרת היחס ותכונותיו

חלוקת כמות על-פי יחס נתון

מספרים טבעיים ופעולות:

הרחבה והעמקה

שאלות דו ורב שלביות

שאלות תנועה והספק

קשרים ופעולת  במספרים טבעיים ושברים

שאלות אינטגרטיביות

 גיאומטריה ומדידות

כיתה ו'

רשימת הנושאים

מידות עשרוניות:

מעבר בין יחידות אורך שונות

מעבר בין יחידות משקל שונות

מעבר בין יחידות כסף שונות

מעבר בין יחידות שטח שונות

מעבר בין יחידות נפח שונות

קנה-מידה

גופים:

הכרת גופים (מנסרה, פירמידה, גליל וחרוט)

חישובי נפחים

מעגל ועיגול – מושגים

חישוב היקף מעגל

חישוב שטח עיגול

חקר נתונים

ניתוח סיכויים

שכיחות ושכיחות יחסית