יש.jpg

חזון ביה"ס
 
לחנך פרושו לאהוב, להאמין ולטפח. חינוך מהווה תפיסת עולם שלמה המכילה את האדם וסביבת החיים שלו. אנו שואפים לגדל ולחנך תלמידים בעלי ערכים של אהבת האדם, כבוד לזולת ולסביבה ואהבת הארץ. תלמידים המחויבים לחירות ולערכים דמוקרטיים, לחיים בדו קיום הבנה וקבלה. תלמידים השואפים להצטיינות והצלחה.
 
 
קדימויות ביה"ס לשנת תשע"ה 
 
1.  קידום הישגי התלמידים ומימוש עצמי באמצעות למידה משמעותית ועדכנית.
 
      יעדים
      א.  כל מורי ביה"ס מיישמים למידה/הוראה משמעותית, דרכי הערכה  
            מגוונות, הוראה דיפרנציאלית.
      ב.   קידום הישגים לימודיים בדגש על תפקודי לומד המותאמים למאה ה-21.
 
2.  קידום אקלים מיטבי
 
      יעדים
     א.   העמקת החינוך הרגשי, ערכי והחברתי וקידום מעורבות רגשית וחברתית.
     ב.   טיפוח אקלים מיטבי, חיזוק החוסן האישי לקבלת האחר.
     ג.   טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים במרחב החיים בחברה הישראלית על
           גווניה.
 
3.   פיתוח תהליכי הערכה מקדמי צמיחה אישית וארגונית
 
      יעד
      טיפוח וקידום כל הערכה ותהליכי הערכה הממנפים צמיחה אישית
          וארגונית.