יש.jpg

 

קדימויות לשנת הלימודים תשע"ד

1. שיפור ההישגים של תלמידי בית הספר במקצועות הליבה בדגש על התלמידים המקבלים פרטני.

2. טיפוח וקידום כלי הערכה ותהליכי הערכה הממנפים צמיחה אישית וארגונית.

3. קידום אקלים מיטבי בדגש על הקשר בין מורים לתלמידים תוך מתן משוב מקדם למידה.